Iskrová skúška

Meranie tesnosti hydroizolačnej povlakovej krytiny vykonávame najmodernejším vysokofrekvenčným elektromagnetickým prístrojom metódou HVET (High Voltage Electromagnetic Tester).

Metóda merania HMET (iskrová skúška) patrí k jednej z najefektívnejších metód kontroly tesnosti na odhalenej hydroizolácií. Pomocou tejto metódy je možné detekovať aj tie najmenšie netesnosti, voľným okom neodhaliteľné. Metóda sa dá používa všade tam, kde a vyžaduje tesnosť hydroizolácie (fólia, asfalt, PEHD, PVC, sklolaminát atď.) na strechách, pri zakladaní stavieb, bazénoch a rôznych nádržiach, či už na vodu alebo nebezpečný odpad. 

Či už sa jedná o viditeľné alebo na prvý pohľad skryté problémy strešných konštrukcií z hľadiska hydroizolačnej techniky, tieto problémy môžu viesť k výrazným finančným nákladom. Vznik problémov môže byť výsledkom viacercýh faktorov a je dobre známy záver, že neodstránená voda a vlhkosť môže nakoniec postupne zničiť materiály strešného plášťa. Správna identifikácia poruchy a jej rozsahu pomôže určiť príčiny, ktoré poruchu spôsobujú a taktiež pomôže navrhnúť správny spôsob pre obnovu strechy. Pomôže to tiež stanoviť priority obnovy v závislosti na rozsahu poruchy a jej charaktere.

Súčasťou tejto skúšky je aj ihlová skúška pevnosti spojov. Po kontrole netesností bude vytvorený Záverečný protokol výsledku meraní.

Kontrola tesnosti pre strešné aj zemné systémy 

1.) STREŠNÉ HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY
Na báze PVC, TPO, EPDM, fólie alebo asfaltové pásy, so zateplením EPS, XPS, minerálna vlna alebo bez zateplenia
• ploché strechy, hlavne strechy, na ktoré je navrhnutý štrkový zásyp, zelene, resp. vegetačné strechy
• terasy
• balkóny a iné

2.) ZEMNÉ HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY
Na báze PVC, HDPE, LDPE fólie alebo asfaltové pásy
• bazény
• jazierka
• mosty
• skládky
• silážne jamy, hnojiská
• zemné izolácie a iné

Iskrová skúška

V čom spočíva jej veľká výhoda?

Táto skúška má oproti tradičnej skúške tesnosti pomocou zaplavenia vodou radu výhod. V prvom rade táto skúška šetrí čas. Nie je potrebné čakať na napúšťanie vody a následné vypúšťanie vody. Šetria sa taktiež peniaze. Ďalšou výhodou je, že pri potvrdení netesnosti krytiny alebo hydroizolácie nevniká voda do konštrukcie, ako je tomu pri zátopovej skúške. Problémové miesta sú presne identifikované priamo na mieste.

Kontrolu robí izolatér, ktorý môže nájdené problémy ihneď opraviť a aj tieto miesta rýchlo skontrolovať. Po kontrole dostáva majiteľ protokol o vykonaní skúšky a v prípade priebežného opravovania aj istotu, že strecha je po našom odchode bez netesnosti.